mechba.blog.hu

Úttörő igazság vagy a naivitást kihasználva másfajta igazság az úttörőknek? Melyikről szól mechba blogja? Döntsd el magad! Írd meg a véleményed kommentként vagy a mechba@vipmail.hu címre.

Friss topikok

  • DonCamillo: hát itt sincs nagy pezsgés :-), mi történt minde... (2012.03.18. 21:36) mechba visszatér...
  • Bölcs Bagoly: Minden bizonnyal Gyurcsány Ferenc a PB tagja let... (2011.02.17. 14:57) Kár lett volna?!
  • hanvay szilárd: Éljen a szocializmus, azért mert csak ez a rends... (2008.10.31. 12:10) Retró?
  • hanvay szilárd: Éljen Gyurcsány Ferenc, Magyarország imádott min... (2008.09.27. 17:04) Kedves ünnepünk
  • Balogh Eliza: Sajnos, már alig van munkás Magyarországon. Ha k... (2008.09.07. 12:09) A munkásoké a jövő

Valami elSTARTolt???

2008.07.01. 13:41 :: mechba

Néhány posztomban korábban kifejeztem véleményemet a MÁV kiváló humán rendszeréről, mondjuk ebben. Elmondtam, hogy a START sem álla helyzet magaslatán... és basszus nem foglalkozik az ember egy fél évig kb. a dolgokkal, erre egy ilyen levelet olvas az egyik indexes topikon:

Feladó: Kozák Tamás <kozak.tamas@mav-start.hu>
Dátum: 2008. június 27. 14:36
Tárgy: Válasz: Állás pályázat
Címzett: andogeri@gmail.com
Másolatot kap: tompe.istvan@mav-start.hu, jenei.denes@mav-start.hu, mateczne.agnes@mav-start.hu, sagi.zoltan@mav-start.hu, kiss.peter@mav-start.hu, novak.csaba@mav-start.hu, kormanyos.laszlo@mav-start.hu, szorad.robert@mav-start.hu, toth.erika@mav-start.hu, teke.bertalan@mav-start.hu, fazekas.anita@mav-start.huTisztelt Andó úr!

Június 24-i jelentkezését a Marketing és Fejlesztési Szervezet vezetői tisztségére köszönettel megkaptuk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a levelében foglaltak szerint Ön változtatott eddigi álláspontján és immár a „szakmailag nihil köztörvényes droidok" táborába szeretne végre tartozni. Önnel egyetértve mi is úgy gondoljuk, hogy Ön valóban e tábor megbecsült tagja lehetne.

Mivel bizonyára Ön is tisztában van azzal, hogy egy a megfelelő személy kiválasztása egy ilyen állás betöltéséhez igen felelősségteljes döntés, így körültekintő vizsgálatot folytattunk le. A vizsgálatot megkönnyítette, hogy Önnel cégünknek régóta tartó kimerítő kapcsolata van, így az Ön munkásságáról számos ismeretanyag és tapasztalat halmozódott fel.

Mindig örömmel vesszük, ha olyan személy jelentkezik a vasúthoz munkavállalónak, aki a szakmát munkakörén kívül is szereti, és azzal szabadidejében is sokat foglalkozik. Azonban úgy érezzük, ez önmagában még nem alapozza meg azt a szakmai tapasztalatot, amely egy vezetői állás betöltéséhez szükséges. Engedjen meg nekem egy személyes példát: fiatalabb koromban több évtizeden át énekeltem egy kórusban, amelyben tehetségem miatt igen gyakran kaptam meg a legnagyobb zeneművek tenorszólóit. Produkciónkkal számos díjat nyertünk a hazai versenyeken, és számos külföldi ország színpadán is nagy sikert arattunk. Mind kórusbéli társaim, mind rokonaim és barátaim – köztük azok is, akik a zenéhez nem értettek sokat – a lehető legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak produkciómról, és közben számos irigyem is akadt. Mégis tisztában voltam valódi képességeimmel, és soha nem állt szándékomban az Operaház magánénekesének jelentkezni.

A MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. vezetőjeként tisztába vagyok azzal, hogy mai világunkban igen nagy szerepet kap a tudásalapú szemlélet, ennek jegyében eddig is számos formában támogattuk azokat a munkatársainkat, akik megszerzett tudásukat folyamatosan tovább akarták mélyíteni és fejleszteni. Az állásajánlatainkra jelentkezőknél is mindig előnyként tartottuk nyilván azt, ha valaki előzetesen is több évet az állás betöltéséhez szükséges tudás elsajátításának szentelt élete során. Nem mindegy azonban a felhalmozott tudá minősége. Hogy egy példával éljek, elgondolkodtató kell legyen – különösen egy vezető esetében – ha az állás betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése az egyetem nappali alapképzésén valakinek nyolc évet vegyen igénybe.

Dicséretesnek tartjuk a világlátottságon alapuló ismeretszerzést is, de úgy véljük, ez önmagában még nem bizonyítja a valódi tudást és a szakmai rátermettséget is. Számos kollégánk van az utazó személyzetünk körében, akik szintén számos vasútvonalat utaztak be Magyarországon, és Európában is – esetleg Önnél talán sokkal régebb óta és nagyobb gyakorisággal tették meg ezt – ennek ellenére egyikük sem pályázott a szóban forgó tisztség betöltésére.

A felsorolt számos erénye mellett úgy véljük nem kaptunk Öntől választ arra, hogy mivel is foglalkozott eddigi élete során – különösen azért, mert az állásra jelentkezéséhez Ön nem csatolta a jelentkezési feltételek között szereplő önéletrajzot..

Vizsgálatunk az Ön szakmai múltjával kapcsolatban megállapítottuk, hogy számos, az Ön által képviselt szemlélet merőben ellentmond a jövőnket illető stratégiáknak és fejlesztési terveknek. Bizonyára Ön is megérti, azt, hogy nem bízhatjuk a vasúti vendéglátás fejlesztését olyan személyekre, akik utazásaik során csak kekszen és almapürén élnek, vagy az éjszakai vonatok színvonalemelését azokra, akik vasúti járművön legfeljebb csak egy pályaudvar tárolóvágányán alszanak. Hasonlóképpen hiteltelen, és az egyébként is igencsak megtépázott jó hírnevünket veszélyeztető cselekedet lenne, ha olyan valaki fáradozna az optimális nemzetközi összeköttetések és díjszabások kialakításán, aki ezek helyett az örökös átszállást, valamint a belföldi és a kishatárforgalmi jegyek kombinálását veszi igénybe, illetve a határponti állomások között érvényes menetjegy nélkül utaznak, a jogosan kiszabott pótdíjat pedig nem hajlandóak megfizetni.

Tudjuk, hogy az állam és a társadalom számos rendszeréhez hasonlóan a mi rendszerünk sem működik mindig úgy, ahogy annak kellene. Abban viszont már nem osztjuk az Ön álláspontját, hogy ilyen helyzetekben a törvényességet megkérdőjelező módon is lehet alternatívákat keresni, ahogy ezt tudomásunk szerint Ön teszi a balkáni országokból származó, bizonytalan eredetű InterRail-jegyek felhasználásával.

Számos ellentmondást tapasztaltunk az Ön által oly gyakran és sok helyen hangoztatott szakmai felkészültség, és az Ön gyakorlati tevékenységei között is. Önnek, mint a nemzetközi vonatok szakértőjének, véleményünk szerint illene tudnia, hogy a határon vonatszámot váltó nemzetközi vonat semmilyen szempontból nem számít másik vonatnak. Annak pedig, hogy az elméleti hozzáértés a gyakorlati helyzetekben sokszor nem elegendő, Ön tanúságát tette, amikor nem tudott keletbélyegzés nélküli menetjegyet kiszolgáltatni a Gyermekvasúton, pedig ezt az ott szolgálatot teljesítő általános iskolás gyermekek minden probléma nélkül meg tudják tenni.

Mind a marketing, mind a szabályozási területen igen fontos elvárásnak tartjuk a naprakészséget és a tájékozottságot, már csak ezért is érthetetlennek tartjuk, hogy Ön, aki ráadásul jelenleg olyan munkakörben dolgozik, ahol ezek elengedhetetlen erénynek számítanak, nem tudta megtalálni a Go West akciónk részleteit, amelynek fontosságát azzal is jeleztük, hogy mindvégig a nemzetközi ajánlatok bejelentkező oldalaként tartottuk honlapunkon, és a menetrendváltáskor sem feledkeztünk meg frissítéséről.

Mivel a szabályozási munka alapjában véve jogi természetű, így fontosnak tartjuk azt is, hogy azon munkatársaink is tisztában legyenek az alapvető jogi fogalmakkal, akiknek végzettsége nem ezen szakterületre esik. Ön pedig ezen a területen többször is súlyos ismeretbéli hiányosságokról tett tanúbizonyságot, hisz például nem tudja, hogy kik is tartoznak a közszereplő fogalmába, és egy újságíró mely cselekedetei tartoznak abba a körbe, amelyre munkavégzés címszó alatt hivatkozhat.

A szakmai tudás és tapasztalat mellett vállalatunknál igen nagy hangsúlyt helyezünk az olyan emberi tulajdonságokra is, amelyek nem a vasúti, de még csak nem is a jogi vagy gazdasági jellegű munka jellegzetességei, hanem az emberi érintkezés és együttélés általános íratlan törvényeiből és illemszabályaiból erednek. Ilyen például az alkalomhoz illő megjelenés, mások magánbeszélgetéseinek tiszteletben tartása, a hívatlan látogatások mellőzése, a kedvezmények nem minden áron történő kicsikarása és visszaélésszerű felhasználása, valamint a személyes érintkezések során az alapvető tisztelet megadása valamennyi olyan munkatárs számára, aki ezt nekünk is megadja. Különösen fontosnak tartjuk ezeket a tulajdonságokat egy vezető beosztású dolgozó szempontjából. A kellemes munkahelyi légkör érdekében nem tűrhetünk el olyan viselkedést, amelyben bármely dolgozónk beosztottait és más – akár alacsonyabb, akár magasabb beosztású – munkatársait a nagy nyilvánosság előtt, a „rágalmazás" és a „becsületsértés" tényállását bőségesen kimerítő, megalázó hangnemben jellemezze. Amennyiben ilyen cselekmény bármely munkatársunk elkövetne, kénytelenek lennénk tőle azonnali hatállyal megválni.

A fentiekhez hasonló, nem elhanyagolandó tulajdonság az sem, hogy az ember helyesen tudja felmérni értékeinek és képességeinek valódi szintjét, és ne tanúsítson olyan mértékű elbizakodottságot, amely messze túlmutat valódi értékein. Az ember értékét egyébként sem kizárólag a saját véleménye határozza meg, embertársai értékítélete ugyanolyan fontos. E tekintetben pedig igencsak jelzésértékűnek találtuk azt, hogy egy - cégünket egyébként többször is támadó és kínos helyzetbe hozó - civil szervezet sem kívánta Önt tagjai között tudni, amelyiknek összetartó alapja pont az a szakmai érdeklődés, amelyre Ön olyannyira hivatkozik levelében. Figyelmeztető jelként kell értékelnünk továbbá azt a számos kollégánk irányából érkezett, merev elzárkózást mutató jelzést, miszerint azon újság lapjain, amelynek szerkesztőségében Ön is helyet kapott, megtiltják nevük szerepeltetését.


Tisztelt Andó úr!

A fent ismertetett tényezőket figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy a MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. a Marketing és Fejlesztési Szervezet vezetői posztját nem az Ön személyével kívánja betölteni. Mivel azonban az Ön által képviselt páratlan szakmai tapasztalatot, és a bátorságot mint erényt értékeljük és nem kívánjuk veszni hagyni, nem áll szándékunkban Önnel szemben a teljes visszautasítás és úgy gondoljuk, tudunk az Ön számára testhezálló feladatkört biztosítani vállalatunknál.

Mint arról bizonyára Ön is értesülhetett, a közelmúltban üresedés történt az ügyfélszolgálatunkon. Ez úton szeretnénk megadni Önnek a lehetőséget, hogy a „másik oldalon" is bizonyíthasson, és ezt az álláshelyet soron kívül, pályázat nélkül felajánljuk az Ön számára. Plusz juttatásként a Baross Gábor Oktatási Központ következő nemzetközi személypénztárosi tanfolyamán a részvételt térítésmentesen biztosítjuk az Ön számára. További plusz juttatásként, tekintettel korábbi nehézségeire a matematika tantárgy terén, amennyiben elfogadja állásajánlatunkat, e területen korrepetáláson való részvételt biztosítunk cégünk költségén.

Remélem ajánlatunk elnyerte az Ön tetszését és hamarosan hasznos munkatársává válik éppen egy éves születésnapját ünneplő cégünknek.


Üdvözlettel,


Kozák Tamás
vezérigazgató

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
1087 Budapest, Kerepesi út 3.
Telefon: (+36 1) 511 3160
Email: kozak.tamas@mav-start.hu

 

Lehet, hogy kamu a levél, nem tudom. De ha igazi, akkor egy nagy piros pontot kap tőlem a MÁV-Start és humán szervezete. Ilyet írni bátorság. És a bátorság egyértelműen erény!

Szólj hozzá!

Címkék: máv szervezet realitások

A bejegyzés trackback címe:

https://mechba.blog.hu/api/trackback/id/tr21547951

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.